Article

Polymorphism in milk fat in relation to the solid/liquid ratio

VAN-BERESTEYN, E.-C.

Localisation: CNUDST (TUN01)
Code de rangement: Br.BIB.3338

نشر بـ : Nederlands Melk en Zuiveltijdschrift: vol. 26, pp. 117-130

هذه التسجيلة تتبع المجموعات التالية:
مقالات & مسودات > مقالات

 Record created 2018-02-09, last modified 2018-02-09


Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)