000022547 001__ 22547
000022547 005__ 20210419145044.0
000022547 022__ $$a2545-5818$$bEn ligne
000022547 035__ $$9https://doaj.org/oai$$aoai:doaj.org/journal:5ad1147316af4461933e03c8fa22b86d$$d2020-04-17T14:18:14Z$$h2021-03-18T11:58:36Z$$moai_dc$$ttrue$$uhttps://doaj.org/oai
000022547 041__ $$aEN
000022547 24500 $$aArid Zone Journal of Engineering, Technology and Environment
000022547 260__ $$bUniversity of Maiduguri
000022547 500__ $$aDate d'ajout à DOAJ : 2017-07-27
000022547 540__ $$aCC BY-NC-ND
000022547 653__ $$7DOAJ$$aengineering
000022547 653__ $$7DOAJ$$atechnology
000022547 653__ $$7DOAJ$$ascience
000022547 653__ $$7DOAJ$$aarid environments
000022547 650_0 $$2LCSH$$aEngineering (General). Civil engineering (General)
000022547 650_0 $$2LCSH$$aTA1-2040
000022547 655_4 $$ajournal
000022547 8564_ $$mInternet$$uhttps://doaj.org/toc/2545-5818$$yPage de la revue sur DOAJ.org
000022547 8564_ $$mInternet$$uhttps://www.azojete.com.ng/index.php/azojete/about/submissions$$ySite de la revue
000022547 980__ $$aPERI_OA